Provozovatel internetového obchodu - Korenisveta.cz

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti Korenisveta.cz - Ivo Chylík sídlem Fryčovice 366, 73945 Fryčovice, IČO: 41079981 upravují zásady zpracování a ochrany osobních údajů návštěvníků internetových stránek www.korenisveta.cz (dále jen "internetové stránky") jejich návštěvníků, registrovaných uživatelů a zákazníků Korenisveta.cz.

 

Korenisveta.cz působí při zpracování osobních údajů jako správce osobních údajů a proto určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

 

Údaje poskytnuté zákazníky při objednávce, to jsou údaje, které výlučně potřebujeme ke zpracování objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména Jméno, Příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

 

Dále také zpracováváme údaje získané prostřednictvím cookies a to z důvodu lepšího cílení reklamních kampaní a vylepšování internetových stránek jako takových abychom mohli přizpůsobit internetové stránky vašim potřebám. Pokud jste ve svém internetovém prohlížeči povolili ukládání cookies na vašem počítači a souhlasíte s jejich používáním, získává Korenisveta.cz údaje o návštěvě internetových stránek, prohlížených produktech nebo další aktivitě na internetových stránkách.

 

Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje. (zdravotní stav, vyznání, orientace a další)

 

Proč tyto osobní údaje zpracováváme

 

Pro úspěšné vyřízení vaší objednávky, to je pro uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a Korenisveta.cz používáme Jméno, Příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

 

Pokud jste našim zákazníkem, používáme pro nabídku našich produktů e-mailovou adresu k zasílání obchodních sdělení o produktech, které souvisí s produkty, které jste již u Korenisveta.cz nakoupili. Toto zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Korenisvegta.cz. Korenisveta.cz v tomto případě nevyžaduje souhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení. Z každého obchodního sdělení se můžete kdykoliv odhlásit na konci každého obchodního sdělení.

 

Pokud jste uživatelem, Korenisveta.cz zasílá obchodní sdělení uživatelům, kteří Korenisveta.cz udělili pro tento účel souhlas. Pro tyto účely využívá Korenisveta.cz výhradně e-mailovou adresu. Pokud nám tento souhlas neudělíte, můžete bez obav používat naše internetové stránky, souhlas je zcela dobrovolný a můžete se kdykoliv jednoduše odhlásit na konci každého reklamního sdělení.

 

Pro lepší cílení reklamy využívá Korenisveta.cz údaje zvané cookies. Pro tyto účely využíváme údaje o návštěvě internetové stránky, produktech, které jste si prohlíželi a další aktivitě na našich internetových stránkách.

 

Cookies také používáme za účelem provozu affiliate programu Korenisveta.cz V tomto případě cookies zaznamenají pokud jste 30 dní od kliknutí na reklamu Korenisveta.cz na jiných webových stránkách propagující Korenisveta.cz nakoupili.

 

Pro poskytovaní a zodpovídání vašich dotazů, připomínek, reklamací nebo výměnách zboží používáme výhradně váš e-mail, jméno a příjmení, případně další osobní údaje, které jsou pro příslušný účel nutná. V případě vrácení peněz např. vyžadujeme číslo vašeho bankovního účtu.

 

Jak se odvolat či zrušit zasílání obchodních sdělení

 

Zákazníci a uživatelé Korenisveta.cz mohou kdykoliv zrušit odesílání obchodních sdělení a to výhradně kliknutím na tlačítko "odhlásit se", které je umístěno na konci každého obchodního sdělení nebo nám také můžete napsat na objednavky@korenisveta.cz, kde vám rádi vyhovíme.

 

Pokud chcete na svém internetovém prohlížeči zakázat cookies, můžete to provést v příslušném prohlížeči, upozorňujeme však, že naše internetové stránky nemusí vždy správně fungovat po tomto kroku.

 

Kdo má přístup k osobním údajům

 

Naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázání smlouvou o mlčenlivosti i po skončení spolupráce s Korenisveta.cz.

 

Korenisveta.cz jako správce osobních údajů dále pověřuje další zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který pro Korenisveta.cz zpracovává osobní údaje za účelem a způsobem, jakým určí Korenisveta.cz. Našim zpracovatelům předáváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro zajištění svých služeb pro Korenisveta.cz.

 

Zpracovatelé Korenisveta.cz:

 

Přepravní společnosti - Zásilkovna s.r.o., Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Česká pošta, s.p., Zásielkovňa s. r. o., Slovenská pošta, a. s.

Nástroje pro internetový marketing - Seznam.cz, a.s., Google LLC, Facebook

E-mailový marketing - The Rocket Science Group LLC

Zákaznická podpora a emailová podpora - Seznam.cz a.s.

Serverové služby (hosting) - ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.

Analytické služby návštěvnosti - Google LLC

 

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

 

Korenisveta.cz zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky. Ze zákona je Korenisveta.cz povinno uchovávat některé osobní údaje, které jsou obsažené v účetních dokladech.

 

Obchodní sdělení, která jsou zasílána uživatelům a zákazníkům po dobu trvání souhlasu s jejich zpracováním, maximálně však na dobu 5 let, kdy vás Korenisveta.cz požádá o udělení nového souhlasu s jejich zpracováním.

 

Cookies pro marketingové účely Korenisveta.cz zpracovává po celou dobu trvání souhlasu s jejich zpracováním. Maximální délka zpracování různých cookies se však může lišit. Případně do doby kdy je souhlas z vaší strany odvolán nebo je vznesena námitka.

 

 

Vaše práva

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete na Korenisveta.cz obrátit a požadovat:

 

·       Informace ohledně osobních údajů, které o vás Korenisveta.cz zpracovává. Můžete se také informovat jaké osobní údaje o vás zpracovávají naši zpracovatelé, tedy firmy mi mo Korenisveta.cz

·       Můžete požadovat přístup k údajům, které jste poskytli Korenisveta.cz při objednávce nebo také registrace na našich internetových stránkách. Korenisveta.cz vám potvrdí jaké konkrétní osobní údaje a informace jsou o vás v Korenisveta.cz zpracovávány a tyto údaje vám také mohou být zpřístupněny pokud to budete požadovat.

·       Opravu a aktualizaci osobních údajů, které o vás Korenisveta.cz zpracovává.

·       Výmaz osobních údajů - právo být zapomenut - nebo jejich omezené zpracování.

·       Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu u Korenisveta.cz k jinému subjektu. Korenisveta.cz v tomto případě předá vaše osobní údaje požadovanému subjektu.

·       Vysvětlení a odstranění závadného stavu. Pokud se domníváte, že Korenisveta.cz zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s ochranou osobních údajů.

 

Také můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V tomto případě Korenisveta.cz neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

 

Také se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)  se stížností

 

Jak jsou vaše údaje zabezpečeny

 

Dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů. Korenisveta.cz nakládá s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy včetně nařízení o ochraně osobních údajů nazývaným GDPR.

 

·       naši zaměstnanci a spolupracovníci nemají přístup k vašim osobním údajům pokud to není bezpodmínečně nutné

·       Všechny přístupy jsou zabezpečeny heslem

 

 

Kontaktujte nás na objednavky@korenisveta.cz s vašimi dotazy nebo připomínky.

Pravidla jsou účinná od 25.5.2018